İşlemci (CPU) Nedir?


İşlemci (CPU) Nedir?

Türkçe'de merkezi işlem birimi(Central Processing Unit) olarak çevrilen ve kısaltması CPU olan işlemciler, 1970'lerde hayatımızda ilk ortaya çıktıklarında binlerce transistöre ev sahipliği yapıyordu ve şimdi milyonlarca transistörün bir silikon çip üzerinde birleştirilmesiyle üretiliyor. Aritmetik ve mantıksal işlemler gerçekleştirebilen işlemciler kısaca, bilgisayarların verileri işleyen ve yazılım komutlarını yürüten parçası olarak adlandırılır.

İlk mikroişlemci 1970 yılında Intel tarafından "Intel 4004" adıyla piyasaya sunuldu. Daha sonra, 1974'te, büyük ölçekli bir mikroişlemci olan Intel 8080 tanıtıldı. Daha sonra bu güne kadar devam eden gelişme, mikroişlemciler yerine MIB teriminin kullanılmasına neden oldu.

Kullanılan mimari ve üretim teknolojisine göre çalışma hızları değişen işlemcilerin hız birimleri Hz, MHz ve GHz olarak ifade edilirken, gelişen teknoloji ile günümüzde genellikle hız birimi GHz olan işlemcileri görüyoruz.

İşlemcinin Görevi Nedir?

İşlemciler bilgisayarda yönetici olarak çalışır. İnsan beyninin vücudun tüm organlarını sinir sistemi aracılığıyla yönetmesi gibi, işlemciler de sisteme bağlı tüm birimleri düzenlemek ve yönetmek için kontrol sinyallerini kullanır. İşlemci kendi komutlarını işler ve sonuçları çevresel cihazlara veya belleğe gönderir. Gönderilen komutlara göre işlemci 3 temel işlemi gerçekleştirir;

Mikroişlemci, kendi ALU'sunu (Aritmetik Mantık Birimi) kullanarak matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirir.

İşlemcinin hafıza alanında veri transferini sağlar.

Kendisine gönderilen komutlara göre çalışır ve yeni görevler başlatır.

İşlemci Çeşitleri

Soket Tipi İşlemciler;

Bu, anakartta yüklü olan işlemci türüdür. Kare şeklinde üretilmektedir. Anakarta mandalla bağlanırlar. İşlemcinin türüne bağlı olarak, alt yüzeyde çok sayıda pin vardır. Bu nedenle işlemcinin anakarta uygun tipte satın alınması gerekir.

Slot Tipi İşlemciler;

Bu, kasaya takılı işlemci türüdür. Dikdörtgen bir kart şeklindedirler. Bugün üretimi yapılmamaktadır.